EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace - EconomSys

Instalace programu EconomSys v síti počítačů

Upozornění: Tato funkce je k dispozici pouze ve verzi programu umožňujícím připojení do sítě počítačů.

Síť počítačů

1. Stáhněte si a nainstalujte bezplatný server Firebird SQL verze 3.0 na váš databázový počítač (databázový server).

2. Stáhněte a nainstalujte si program Fakturaci na klientský počítač.

3. Aktivujte licenci v programu EconomSys.


Aktivace licence v programu EconomSys
Aktivace licence.

4. Spusťte aplikaci EconomSys, vejděte do Nastavení / Nastavení připojení k databázi / Nastavení připojení k databázovému serveru.

5. Nastavte připojení k serveru Firebird.


Nastavení připojení na databázový server
Nastavení připojení k databázový server Firebird

Pokud se připojujete na vzdálenou databázi Firebird, použijte typ serveru Default.
Software EconomSys komunikuje se serverem Firebird SQL standardně na portu 3050 . Zkontrolujte, prosím, nastavení vaší brány firewall, zda máte tento port povolený.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com