EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace - EconomSys

Video ukázky

Jak začít pracovat s programem EconomSys?


Evidence přijaté objednávky


Vytvoření předfaktury z objednávky


Vytvoření faktury z předfaktury


Vyhledávání v agendách

Obdobným způsobem je možné vyhledávat ve všech agendách.

Rozdělení faktury na dva dodací listy.

Obdobným způsobem je možné rozdělit i jiné doklady.

Nastavenie automatickej fakturácie.

Automatická fakturace umožňuje automatickou fakturaci pravidelných poplatků. Například fakturace nájmu, záloh na spotřebu energií, poplatky za parkovné, vodné, stočné, poplatky za psa, za hrobové místa, odvoz odpadků apod.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com