EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace - EconomSys

Video ukázky

Jak začít pracovat s programem EconomSys?


Evidence přijaté objednávky


Vytvoření předfaktury z objednávky


Vytvoření faktury z předfaktury


Vyhledávání v agendách

Obdobným způsobem je možné vyhledávat ve všech agendách.

Rozdělení faktury na dva dodací listy.

Obdobným způsobem je možné rozdělit i jiné doklady.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com