EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace - EconomSys

Fakturační program se skladem


Pro firmy a živnostníky - Zdarma ke stažení.

EconomSys je jednoduchý a spolehlivý fakturační software pro operační systém Windows ®. Umožňuje vystavovat, vyhledávat a tisknout faktury, objednávky, zálohové faktury, dodací listy, příjemky a výdejky ze skladu, evidenci bezhotovostních i hotovostních plateb až po exporty do účetních systémů. Vystavené faktury, jakož i jiné doklady, je možné přímo z programu odesílat emailem. Fakturace umožňuje i automatické vystavování opakujících se faktur za různé služby, nájmy, parkovné apod. Fakturační systém je možné provozovat samostatně i v počítačové síti. Údaje jsou uchovávány v bezpečné a bezplatné transakční SQL databázi, která je součástí instalace a stará se o integritu a spolehlivé uložení vašich dat. To znamená, že i při častých výpadcích elektřiny nebo náhodných vypnutích vašeho PC zůstanou uložené údaje neporušené. Pro více informací se podívejte obrázky softwaru, video ukázky a detailnější popis vlastností systému. Fakturace je v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Použití programu Fakturace

Fakturační software EconomSys je určen zejména pro OSVČ a pro firmy, které si dávají zpracovávat své účetnictví externím účetním firmám. Spolehlivou transakční SQL databázi ocení zejména podnikatelé, kteří vyžadují spolehlivě fungující fakturační program, bez výpadků a bez ztráty dat, za přijatelnou cenu. Systém najde uplatnění i v organizacích, kde je vyžadován sdílený přístup k údajům v síti počítačů. Týká se to tak přístupu ke dokladům, jako jsou objednávky, předfaktury, faktury, dodací listy, zakázky apod. jakož i evidence skladu a skladových pohybů. Pokud má vaše firma provozy vzdálené daleko od sebe a disponuje vysokorychlostním internetovým připojením, je možné, v síťové verzi softwaru, vystavování dokladů či evidenci skladu provádět přes internet.

Obrázky programu


Fakturace se skladem - EconomSys
Fakturace se skladem
Faktura
Faktura
Položky faktury
Položky faktury
Skladová karta
Skladová karta
Výdejka ze skladu
Výdejka ze skladu
Kategorie skladových karet s vyhledáváním
Kategorie karet
Adresář firem
Adresář zákazníků
Tisk faktury
Tisk faktury
Skladová karta - tisk
Tisk skladové karty
Tisk výdejky ze skladu
Tisk výdejky
Příjmový pokladní doklad
Příjmový doklad
Výdajový pokladní doklad - tisk
Výdajový doklad
Tisk štítků z adresáře
Tisk štítků
Náhled obrázku ze skladové karty
Obrázek ze skladové karty
Obchodní případ - zakázka
Zakázka - obchodní případ
Tisk zakázky
Tisk zakázky
Nastavení programu
Nastavení programu
Šipka vlevo
Šipka vpravo

Fakturace

Vystavování faktur, předfaktur, dodacích listů, evidence objednávek, zakázek, pokladních dokladů, vytváření cenových nabídek


Fakturace umožnuje provést celý proces zpracování obchodního případu od zaevidování přijaté objednávky až po vystavení faktury a expedování zboží. Z evidované nebo importované objednávky můžete vytvořit předfakturu nebo vystavit fakturu, jedním kliknutím. Pokud fakturujete položky ze skladu, tak při vystavení faktury je možné zboží automaticky vydat ze skladu s automatickým zaevidováním výdejky ze skladu. Při změně obsahu vydané faktury, s přidruženou výdejkou ze skladu, je automaticky synchronizovaný i obsah výdejky. Systém fakturace umožňuje jedním kliknutím vytvořit z vystavené faktury dodací list nebo i naopak, na základě dodacího listu vystavit fakturu, případně předfakturu.

Program umožňuje evidenci i odeslaných objednávek a došlých faktur. Všechny vystavené doklady je možné za účelem automatizovaného zaúčtování vyexportovat do nejpoužívanějších účetních systémů. (Kros, Pohoda, MRP apod.) Samozřejmostí jsou tiskové formuláře, které obsahují logo vaší firmy a každý uživatel má možnost upravit si vzhled svých dokladů. Faktury navíc obsahují kód PAY by square pro usnadnění finačních úhrad vašimi zákazníky. Součástí fakturace je i modul vytváření, evidence a tisku cenových nabídek.

Vytvářené doklady umožňují přidávat položky do dokladu buď přímo ze skladu nebo z přednastavených šablon. Šablony umožňují zapamatovat si celé skupiny položek patřících k sobě. Takto můžete vložením jedné šablony, při opakujících se položkách, vložit položky do faktury nebo jiného dokladu, na jedno kliknutí.

Automatická fakturace umožňuje automatické vystavování dokladů (Faktur, předfaktur, cenových nabídek a pod.), které se opakují. Fakturace služeb, nájmu, energií, parkovného a pod.

Sklad

Evidence skladu, příjemky, výdejky, tisk katalogů zboží


Sklad umožňuje vytvářet a zařazovat skladové karty s libovolným množstvím parametrů, obrázků a příloh. Skladové karty lze členit do skupin zboží v podobě stromové struktury. Vyhledávání zboží ve skladu umožňuje vyhledávat zboží dle skladové karty nebo podle skupiny zboží. Samozřejmostí je evidence pohybů ve skladu, ať už s použitím průměrovaných cen ve skladu nebo systém FIFO. Průměrované ceny ve skladu se přepočítávají automaticky při změně každé příjemky nebo výdejky ve skladu a tak není třeba spouštět přepočet skladových cen při pohybu ve skladu. Program sklad umožňuje tisk katalogů zboží s přednastaveným nebo i vlastním designem. Skladové karty a jejich pohyby je možné exportovat, do externích účetních systémů nebo e-shopů. Software Sklad je možné použít i samostatně, bez fakturace na bezpečnou evidenci skladových zásob. Program je možné použít v síti počítačů, případně i na správu skladů vzdálených daleko od sebe, propojených vysokorychlostním internetem.

Vlastnosti systému


Evidence dokladů


Evidence dokladů

Evidence dokladů umožňuje sledování celého toku dat od přijetí objednávky, přes vystavování faktur, evidenci plateb za jednotlivé zakázky až po vyskladnění a expedici zboží. Všechny doklady a přijaté platby lze vázat na jednotlivé zakázky.

SQL databáze


Transakční SQL databáze

Transakční databáze i v té nejlevnější verzi programu zajišťuje stálou integritu dat i při náhodných výpadcích elektřiny nebo při neočekávaném vypnutí počítače. Program používá bezplatnou SQL databázi Firebird.

Snadná instalace


Snadná instalace

I když program využívá transakční databázi, jeho instalace je velmi jednoduchá, protože je bezplatná SQL databáze součástí instalace. Samostatná instalace SQL serveru Firebird je nutná pouze tehdy, když potřebujete sdílet fakturační údaje v síti počítačů.

Síťová verze


Síťová verze fakturace

Pokud to vaše organizace potřebuje, je možné pracovat s programem EconomSys v síti počítačů. V takovém případě je možné nastavit omezení přístupu zaměstnancům a o automatické číslování dokladů se stará automatický správce.

Import údajů


Import údajů

Software EconomSys umožňuje import dat z různých ekonomických systémů (Například Kros, Pohoda, MRP a pod.). Import některých údajů je možný i z různých typů datových souborů (CSV, TXT, XML, DBF, db) a databází (FDB, MDA, MDF) nebo systému EDI.

Export údajů


Export údajů

Program Fakturace umožňuje export dat do účetních systémů (Kros, Pohoda, MRP) pro snadnější automatizované zaúčtování.

Adresář


Adresář

Systém fakturace obsahuje adresář kontaktních adres. Adresář umožňuje tisk štítků nebo obálek různých rozměrů, ale můžete ho využít i na tisk personalizovaných listů vaším zákazníkům.

Tisk


Tisk

Program obsahuje přednastavené tiskové sestavy obsahující nastavitelné firemní logo. Tiskové sestavy umožňují přidat i obrázek podpisu s razítkem, případně vodotisk. Z každé tiskové sestavy si uživatel může vytvořit vlastní upravitelnou sestavu. Faktury obsahují kódy PAY by square pro rychlé platby.

Zálohování dat


Zálohování dat

Software umožňuje automatické i manuální zálohování dat přímo databázovým serverem za plného provozu systému v počítačové síti. Program umožňuje i plně autommatické zálohování dat na cloudu Google drive .

Mail


E-mail

Fakturace umožňuje odeslat fakturu emailem přímo z programu. Ale netýká se to jen faktury. Odeslat emailem můžete přímo z programu, libovolný doklad nebo tiskovou sestavu.

Zakázky


Zakázky

Software EconomSys umožňuje seskupovat vystaveny doklady spolu s přijatými platbami do jednotlivých obchodních případů - zakázek.

Hotovostní platby


Hotovostní platby

Při hotovostních platbách software fakturace umožňuje vystavit a evidovat příjmové a výdajové pokladní doklady.

Automatická fakturace


Automatická fakturace

Automatická fakturace umožňuje vystavení většího množství pravidelně opakujících se dokladů na jedno kliknutí. Například při opakované fakturaci nájemného, spotřebu energií, vodného, stočného, parkovného a pod.

Stažení programu


Program fakturace ke stažení zdarma

Fakturační program si můžete bezplatně stáhnout a vyzkoušet. Nemusíte se přitom nikde registrovat.

Program je určen pro počítače s operačním systémem Windows®.

Stáhnout

Kliknutím na tlačítko "Stáhnout" spustíte stahování softwaru do počítače.

V případě, že stahování nefunguje, klikněte sem.

Instalováním nebo použitím softwaru EconomSys vyjadřujete svůj souhlas s licenčními podmínkami, podmínkami užití a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Postup instalace


Instalace

Stáhněte si bezplatně Setup.exe. Po jeho uložení do počítače spusťte Setup a čtěte pokyny pro instalaci programu.
V případě potřeby kontaktujte naši podporu.

Systémové požadavky


Systémové požadavky

Fakturační software EconomSys vyžaduje operační systém Windows® minimálně verze Windows XP SP 3. Doporučujeme použít operační systém Windows 7 a vyšší. Program vyžaduje místo na disku menší než 200 MB.

Síťová verze


Síťová verze

Síťová verze aplikace, při použití v režimu sdílené databáze, vyžaduje instalaci bezplatného databázového serveru Firebird.

Ceny


Ceny jsou jednorázové za licenci bez časového omezení, bez pravidelných poplatků a bez DPH.

Pro zobrazení cen v , klikněte prosím na tlačítko Koupit (Kč). Ceny jsou automaticky přepočítávány aktuálním kurzem.

Verze pro 1 PC Faktury Sklad Síť Automatické faktury *** Počet licencí Počet firem Cena
Zdarma* Check icon Check icon 1 0 Stáhnout
Fakturace Check icon 1 1  39 
nyní -30%
27 EUR
Koupit (Kč)
Sklad Check icon 1 1 67 EUR Koupit (Kč)
Fakturace a sklad Check icon 1 1  87 
nyní -50%
43 EUR
Koupit (Kč)
Fakturace a sklad - více firem Check icon 1 169 EUR Koupit (Kč)
Verze pro síť PC ** Faktury Sklad Síť Automatické faktury *** Počet licencí Počet firem Cena
Fakturace síťová Check icon Check icon Check icon 5 1 117 EUR Koupit (Kč)
Sklad síťový Check icon Check icon 5 1 133 EUR Koupit (Kč)
Fakturace a sklad - Síťová Check icon Check icon Check icon Check icon 5 1  183 
nyní -50%
92 EUR
Koupit (Kč)
Fakturace a sklad - Podnik Check icon Check icon Check icon Check icon 10 1  337 
nyní -50%
169 EUR
Koupit (Kč)
Fakturace a sklad - Multi firma Check icon Check icon Check icon Check icon 10 484 EUR Koupit (Kč)
30 dňová záruka vrátenia peňazí

* Fakturace zdarma obsahuje omezení.

** Licence pro síťové verze lze uplatnit i samostatně pro lokální počítače.

V případě, že potřebujete poradit kontaktujte nás.


Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com

`