EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace - EconomSys


Automatická fakturace

Využití automatické fakturace

Automatická fakturace najde uplatnění zejména při pravidelném vystavování opakujících se faktur, předfaktur, objednávek, cenových nabídek a pod. S využitím automatické fakturace můžete pravidelně, například měsíčně nebo ročně, vystavovat doklady odběratelům, jejichž seznam se výrazně nemění. Například takto můžete vystavovat faktury k pronájmu prostor, automobilů, pozemků a pod. Faktury za spotřebu energií, vody nebo stočného. Faktury za parkovné místa, odvoz odpadu, různé poplatky, například za psa, kabelovou televizi, internetové připojení, použití prostor a pod.

Použití automatické fakturace

Automatická fakturace ve fakturaci EconomSys je velmi flexibilní. Umožňuje zařadit jednu odběratelskou adresu do více adresních skupin. Takto vytvořeným skupinám pak můžete nastavit různé uživatelem definované fakturační položky. Například skupině odběratelů s názvem Nájemníci nastavíte fakturační položky, jako je nájem a spotřeba energií. Skupině odběratelů s názvem Parkoviště, připojíte fakturační položku parkovné. Skupině odběratelů s názvem Obyvatelé připojíte fakturační položky, jako je cena za odvoz odpadu, nebo poplatky za pronájem hrobového místa, internetové připojení a pod.

Fakturace umožňuje definovat si vlastní fakturační položky a tyto připojovat k jednotlivým odběratelům, případně používat položky fixní, společné pro všechny vystavené doklady v dané dávce.

Pokud se splete při vystaveni faktur, je tyto možné jednoduše smazat a vystavit znovu. Případně můžete každou fakturu nebo jiný takto vystaven doklad upravit individuálně.

Ako začať?

Na začátek doporučujeme prohlédnout si ukázkové video, které vám názorně, krok za krokem, ukáže postup nastavení automatické fakturace. Před začátkem spuštění automatického vytváření dokladů doporučujeme zálohovat si vaši databázi, aby ste se mohli kdykoliv bez problémů vrátit do stavu před začátkem fakturace a celý proces bez problémů zopakovat.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com