EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia - EconomSys

Inštalácia programu EconomSys v sieti počítačov

Upozornenie: Táto funkcia je k dispozícii iba vo verzii programu umožňujúcom pripojenie do siete počítačov.

Sieť počítačov

1. Stiahnite si a nainštalujte bezplatný server Firebird SQL verzie 3.0 na váš databázový počítač (databázový server).

2. Stiahnite a nainštalujte si program Fakturáciu na klientský počítač.

3. Aktivujte licenciu v programe EconomSys.


Aktivácia licencie v programe EconomSys
Aktivácia licencie.

4. Spustite aplikáciu EconomSys, vojdite do Nastavenie / Nastavenie pripojenia k databáze / Nastavenie pripojenia k databázovému serveru.

5. Nastavte pripojenie na server Firebird.


Nastavenie pripojenia na databázový server
Nastavenie pripojenia na databázový server Firebird

Ak sa pripájate na vzdialenú databázu Firebird, použite typ servera Default.
Softvér EconomSys komunikuje so serverom Firebird SQL štandardne na porte 3050 . Skontrolujte, prosím, nastavenie vašej brány firewall, či máte tento port povolený.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com