EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia - EconomSys

Video ukážky

Ako začať pracovať s programom EconomSys?


Evidencia prijatej objednávky


Vytvorenie predfaktúry z objednávky


Vytvorenie faktúry z predfaktúry


Vyhľadávanie v agendách

Obdobným spôsobom je možné vyhĺadávať vo všetkých agendách.

Rozdelenie faktúry na dva dodacie listy.

Obdobným spôsobom je možné rozdeliť aj iné doklady.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com