EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia - EconomSys

Video ukážky

Ako začať pracovať s programom EconomSys?


Evidencia prijatej objednávky


Vytvorenie predfaktúry z objednávky


Vytvorenie faktúry z predfaktúry


Vyhľadávanie v agendách

Obdobným spôsobom je možné vyhĺadávať vo všetkých agendách.

Rozdelenie faktúry na dva dodacie listy.

Obdobným spôsobom je možné rozdeliť aj iné doklady.

Nastavenie automatickej fakturácie.

Automatická fakturácia umožňuje automatickú fakturáciu pravidelných poplatkov. Napríklad fakturácia nájmu, záloh na spotrebu energií, poplatky za parkovné, vodné, stočné, poplatky za psa, za hrobové miesta, odvoz smetí a pod.

Copyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com