EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturace EconomSys

Kontaktní formulář


Při objednávce softwaru prostřednictvím kontaktního formuláře uveďte prosím název produktu a vaše fakturační údaje.


Kontaktní informaceUtilStudio, s.r.o.
Kalvárska 246
976 63 Predajná
Slovenská republika

Telefon: +421 948 243339
E-mail: utilstudio@utilstudio.com
IČ DPH: SK2023547856
IČO: 46 620 613
DIČ: 2023547856
UtilStudio QR kód

Bankovní spojení: 3032029557/0200 VÚB Slovakia
IBAN: SK1502000000003032029557
SWIFT: SUBASKBX

Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 22472/SCopyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com

`