EconomSys
Logo UtilStudio

Fakturácia EconomSys

Kontaktný formulár


Pri objednávke softvéru prostredníctvom kontaktného formulára uveďte prosím názov produktu a vaše fakturačné údaje.


Kontaktné informácieUtilStudio, s.r.o.
Kalvárska 246
976 63 Predajná
Slovenská republika

Telefón: +421 948 243339
E-mail: utilstudio@utilstudio.com
IČDPH: SK2023547856
IČO: 46 620 613
DIČ: 2023547856
UtilStudio QR kód

Bankové spojenie: 3032029557/0200 VÚB Slovakia
IBAN: SK1502000000003032029557
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22472/SCopyright © 2020 UtilStudio, s.r.o. - UtilStudio.com

`